Politică de confidențialitate GDPR și cookies

POLITICA SITE-ULUI – CONFIDENȚIALITATE ȘI COOKIES
Site www.EmilDavid.ro

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale site-ului EmilDavid.ro

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

=GHID INFORMATIV GDPR=
• Ce fel de date personale prelucrăm?
• Date personale ale minorilor
• Date sensibile
• În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dvs personale?
• Către ce persoane transmitem datele dvs personale?
• Colectăm date personale de la terți?
• Transferăm datele dvs în afara UE/SEE?
• Furnizarea de către dvs a datelor personale ale altor persoane fizice
• Cât timp păstrăm datele dvs personale?
• Care sunt drepturile dvs?
• Sunt datele dvs în siguranță?
• Link-uri către alte site-uri web
• Întrebări sau reclamații
• Modificări ale politicii

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?
Dacă sunteți client sau potențial client (cumpărători de servicii/produse promovate în site)
Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs, precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre.

Categoriile de date personale pe care le colectăm, în general, sunt:
1. a) numele si prenumele, adresa de e-mail, serie și număr act de identitate (dacă este necesar pentru facturare, în conformitate cu legislația în vigoare), numărul de telefon și adresa dvs;
b) dacă este cazul și în mod securizat, datele cardului bancar pentru plăți (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);
c) informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs de marketing sau în cursul participării la concursuri, tombole sau anumite oferte promoționale;
d) datele personale furnizate de dvs în vederea înscrierii în programul dedicat membrilor noștri și/sau într-un program de fidelitate;
e) pozele realizate în cadrul mediului clienților cu ocazia realizării prezentării, precum și a anumitor evenimente;
f) recenzii și opinii referitoare la produsele vândute;
g) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract există posibilitatea să fim în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: (i) dacă nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon, în cazul în care doriți să cumpărați un produs/serviciu, nu vi-l putem livra.

Dacă sunteți potențial angajat
Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru (EmilDavid.ro)
Simpla accesare a site-ului nostru nu va conduce la colectarea datelor dvs personale cu excepția cazului în care dvs introduceți de bunăvoie anumite date (cumpărare produse online, promoții, anunțuri, aplicații posturi vacante, anumite cereri/solicitări etc).
În cadrul site-ului sunt incluse formulare de rezervare sau solicitare, cu câmpuri de completat cu date care pot fi definite ca fiind cu caracter personal. Acele solicitări, realizate prin intermediul formularelor online, sunt transmise direct către noi, pentru prelucrarea lor în vederea oferirii produselor și serviciilor solicitate. Aceste date nu sunt nici păstrate, nici oferite altor terți ulterior, ci sunt șterse în totalitate imediat după oferirea produselor și serviciilor solicitate. Totuși, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri
Colectăm numele, prenumele, funcția precum și orice alte date furnizate de dvs sau de societatea pe care o reprezentaţi.

Dacă sunteți angajat
Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

DATE PERSONALE ALE MINORILOR
Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale.

DATE SENSIBILE
Termenul „date sensibile“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.
În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dvs să ni le oferiți. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dvs pentru a oferi servicii mai bune şi a răspunde cerinţelor dumneavoastră speciale (de exemplu, pregătirea mâncării excluzând alimentele la care sunteți alergic şi/sau furnizarea accesului pentru persoanele cu dizabilități).

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?
Dacă sunteți client (cumpărători/contractanți de produse/servicii oferite în site)
a) Oferirea produselor și serviciilor noastre sau onorarea ofertelor transmise către dvs:
Scop: prelucrăm datele dvs. personale (i) pentru a vă putea pune la dispoziție produsele/serviciile prezentare în cadrul site-ului nostru.
Temei: încheierea unui contract de oferire produse și servicii.
b) Feedback:
Scop: prelucrăm datele dvs personale pentru a ne asigura ca aţi avut o experienţă placută și eficace în cadrul colaborării cu noi.
Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri.
c) Marketing:
Scop: prelucram datele dvs personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.
Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.
Vom include un link de dezabonare sau o altă modalitate activă și validă pe care o puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

De asemenea, cu ocazia organizării anumitor evenimente cu profil comercial, este posibil să realizăm câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite și în mediul online pentru a arăta și celorlalți cum sunt evenimentele noastre. În orice caz, pentru că ținem cont de dreptul dvs la viață privată, avem grijă ca fotografiile nu să evidențieze anumite persoane si vom face tot posibilul ca dvs să fiți informați despre faptul că vor fi făcute fotografii (pentru obiecțiuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).
d) Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS:
Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finaliza o secțiune a promovării online sau o cerere de ofertă, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați aceste aspecte, (iii) pentru a va informa despre modalitatea în care au fost soluționate eventuale plângeri și/sau incidentele apărute în cadrul furnizării produselor/serviciilor noastre.
Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii/produse la cele mai înalte standarde prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.
e) Analiză, îmbunătățire și cercetare:
Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor/produselor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs, astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele, gradul de repetitivitate și pentru a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.
Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru (www.EmilDavid.ro)
Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor și/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului.
Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri
Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.
Temei: executarea unui contract.
Dacă sunteți potențial angajat
Scop: evaluarea aplicației dvs de angajare.
Temei: încheierea unui contract.

Dacă sunteți angajat
Vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs în contextul următoarelor activități:
a) Restructurări sau reorganizări interne sau vânzări de active sau părți sociale/acțiuni:
Scop: prelucrăm datele dvs pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus.
Temei: interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs.
Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unui măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs.
b) Securitate:
Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.
Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția dvs.
c) Motive juridice:
Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.
Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS PERSONALE
Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să transmitem informațiile dvs personale furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:
a) Furnizori: în vederea furnizării unor servicii solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).
b) Membrii EmilDavid.ro: pentru scopuri similare sau în legătură cu cele pentru care acestea au fost colectate.
c) Evenimente în grup sau întâlniri: spre exemplu, dacă vizitați unitatea noastră, informațiile solicitate pentru planificarea întâlnirii și a evenimentului pot fi partajate cu organizatorii acestor întâlniri și evenimente și, dacă este cazul, cu oaspeții care organizează sau participă la întâlnire sau eveniment.
d) Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte. De exemplu, vă putem aranja închirierea unei mașini pentru transport sau achiziționarea unor alte produse recomandate.
e) Co-sponsori ai promoțiilor: în anumite cazuri, co-sponsorizam promoții, loterii, tombole, competiții sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii și concursuri sponsorizate de alte companii. Dacă participați la aceste loterii sau concursuri, putem transmite datele dvs personale sponsorului colaborator sau unui sponsor terț.
f) Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). Spre exemplu, potrivit reglementării expuse la Secțiunea “IN CE SCOP SI IN CE TEMEI PRELUCRAM DATELE DVS PERSONAL” lit. b), orice unitate hotelieră este obligată să transmită zilnic fișele de anunțare a sosirii și plecării pentru fiecare client.

Confidențialitatea datelor dvs este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?
Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să colectăm informații despre dvs de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:
a) Membrii EmilDavid.ro pentru scopuri similare sau în legătură cu cele pentru care acestea au fost colectate.
b) Parteneri de afaceri: cum ar fi alți producători similari ca domeniu de activitate, companiile partenere emitente de carduri, serviciile aferente rețelelor sociale care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii/produse sau alte surse terțe care sunt autorizate prin lege să ne transmită datele dumneavoastră.
c) Co-sponsori ai promoțiilor: în anumite cazuri, co-sponsorizam promoții, loterii, tombole, competiții sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii și concursuri sponsorizate de alte companii. Dacă participați la aceste loterii sau concursuri, putem colecta datele dvs personale de la sponsorul colaborator sau de la un sponsor terț.

În orice caz, vă asigurăm ca datele dvs colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Secțiunea “IN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).
În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dvs personale.

TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?
Nu, nu transferăm datele dvs personale în afara UE/SEE.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE
Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să obțineți acordul lor înainte de a ne furniza datele lor personale si sa le comunicați modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?
Datele dvs personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă (spre exemplu anumite înregistrări nu vor fi păstrate mai mult de 30 zile).
Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge informațiile dvs personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).
Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin shredder, iar dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?
În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:
a) Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
b) Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs (art. 16 din GDPR);
c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs (art. 17 din GDPR);
d) Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
e) Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs personale unei terțe părți sau direct către dvs (art. 20 din GDPR);
f) Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs (art. 21 din GDPR).
În cazul în care folosim datele dvs personale pe baza consimțământului dvs, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.
Consultați și site-ul oficial al Comisiei Europene pentru detalii Politica de confidențialitate GDPR în EU

SUNT DATELE DVS ÎN SIGURANȚĂ?
Tratăm securitatea dvs personală cu seriozitate, de aceea luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.
Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB
Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. De asemenea site-ul nostru conține și formulare de solicitare/contact pentru mesaje/solicitări trimise terților, colaboratori ai noștri. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților sau prin intermediul formularelor de contact/solicitare de trimitere a mesajelor către acești terți, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.
Folosirea serviciilor de internet oferite de EmilDavid.ro cade sub incidența termenilor de utilizare și a politicii de confidențialitate ale furnizorilor de internet. Puteți accesa termenii și politicile respective utilizând linkurile de pe pagina de autentificare a serviciului respectiv sau vizitând site-ul web al furnizorului de internet.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII
Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați utilizând acest Formular de contact sau trimițând un e- mail la următoarea adresă: [contact@emildavid.ro], iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.
De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la adresa noastră. Pentru orice alte informații suplimentare, ne puteți suna la 0742 566615.
În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICĂRI ALE POLITICII
Această politică de confidențialitate se poate modifica in conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.
Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici.

Ultima actualizare: 10 august 2019

Va multumim ca utilizati site-ul EmilDavid.ro si va rugam sa retineti ca, prin utilizarea acestui website, sunteti de acord cu folosirea de catre noi a cookie-urilor și a politicii de colectare și folosire legale a datelor cu caracter personal, asa cum este descrisa Politica site-ului EmilDavid.ro

POLITICA DE COOKIES A PORTALULUI
Conform cu noua legislatie europeana in materie de module de cookie-uri, site-ul EmilDavid.ro si-a actualizat politica de confidentialitate, adaugand o noua rubrica privind politica de cookies pentru utilizatori/vizitatori.
Aducem la cunostinta faptul că EmilDavid.ro foloseste module de cookie-uri cu scopul de a imbunatati experienta utilizatorilor.
Chiar daca utilizarea modulelor de cookie-uri este lipsita de pericole, informatiile prezentate in randurile ce urmeaza au rolul de a informa utilizatorul cu privire la plasarea, utilizarea si administrarea de cookie-uri pe site-ul EmilDavid.ro. Daca doriti informatii suplimentare referitoare la acest subiect, ne puteti contacta pe adresa contact [at] emildavid [dot] ro

Va rugam cititi cu atentie informatiile urmatoare:
Site-ul de fata utilizeaza cookies proprii si de la terti cu scopul de a oferi utilizatorilor o experienta de navigare imbunatatita.
In contextul web 2.0, exista o serie de roluri pe care modulele cookies le pot avea:
Permit personalizarea setarilor precum limba in care este afisat un site, moneda in care sunt exprimate preturile si tarifele, pastrarea anumitor optiuni in cosul de cumparaturi.
Permit aplicatiilor multimedia sa fie parte dintr-un anumit website, imbunatatind astfel experienta de navigare.
Ofera proprietarilor de website-uri feedback aupra modului in care acestea sunt utilizate.
Pe scurt, cookie-urile sunt utilizate pentru a aminti alegerile facute de utilizator la un anumit moment dat sau pentru a recunoaste vizitatorii frecventi ai unei pagini web.

Ce este un cookie?
Internet Cookie (cunoscut si sub denumiri precum Browser Cookie, HTTP Cookie sau pur si simplu Cookie) reprezinta o cantitate mica de informatii plasate pe computerul unui utilizator de catre un anumit site.

Tipuri de cookie-uri
Modulele de cookies pot fi grupate in doua categorii:
Cookie-uri de sesiune – sunt stocate temporar in cookie-urile din browser-ul dumneavoastra, fiind memorate doar pana cand utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau inchide ferestra in care e deschis browser-ul utilizat (in exemplu este cel al logarii si iesirii din contul de e-mail sau de pe retelele de socializare).
Cookie-uri persistente – stocarea acestora se face pe hard driver-ul unui computer.
In functie de durata de viata, exista cookie-uri folosite exclusiv pentru o singura sesiune, nefiind retinute dupa ce utilizatorul a parasit website-ul si cookie-uri retinute si reutilizate la fiecare vizita a utilizatorului pe site-ul respectiv. Totusi, cookie-urile pot fi sterse in orice moment de catre utilizator prin intermediul setarilor browser-ului.
O alta categorie de cookie-uri sunt cele furnizate prin intermediul unor terte parti, third part cookies. Ele nu sunt plasate de proprietarul site-ului respectiv, insa furnizorii terti trebuie sa respecte legea in vigoare si politicile de confidentialitate impuse de detinatorul website-ului.

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in urmatoarele scopuri:
Cookie-uri pentru performanta website-ului (retin preferintele utilizatorilor astfel incat nu mai este nevoie precizarea lor la fiecare vizita pe site; ex. setarile de volum, viteza de videostreaming etc).
Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor (softul de analytics furnizat de o parte terta genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca sunteti un utilizator frecvent al acestui site sau daca va aflati la prima vizita. In cazul in care sunteti inregistrat pe site, acest cookie, utilizat in scop statistic, ne permite accesul la informatii precum adresa de e-mail si user name-ul utilizat, acestea fiind supuse informatiilor prevazute in EmilDavid.ro precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal).
Cookie-uri pentru geotargetting (acest tip de cookie este utilizat de catre un soft ce vizeaza stabilirea tarii din care proveniti).
Cookie-uri de inregistrare (in momentul in care va inregistrati pe acest website, este generat un cookie care ne informeaza daca sunteti sau nu inregistrat. Aceste module de cookie sunt folosite pentru a ne arata contul cu care v-ati inregistrt si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. In acelasi timp, ne permite asocierea comentariilor pe care le postati pe site-ul nostru cu user name-ul folosit. In cazul in care nu ati selectat optiunea ”pastreaza-ma inregistrat”, acest cookies se va sterge in mod automat cand inchideti browser-ul sau calculatorul).
Cookie-uri pentru publicitate permit sa aflam daca ati vizualizat o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Pentru o mai buna targetare a publicitatii, putem folosi si cookie-uri apartinand unei terte parti. Acestea sunt anonime, stocand informatii despre content-ul vizualizat si nu despre utilizatori.
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate – unele terte parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza numarul de persoane care a fost expus unui mesaj publicitar sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama. Acele companii care genereaza astfel de cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest website nu are acces pentru a citi sau scrie aceste module de cookie-uri.
Alte cookie-uri ale unor terte parti – cu scopul de a urmari succesul unei aplicatii sau pentru a customiza una, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime. De exemplu, daca distribuiti un articol de pe acest website prin intermediul butonului pentru retelele de socializare, acea retea va inregistra activitatea dumneavoastra.
Prin intermediul cookie-urilor sunt pastrate informatii intr-un fisier text de dimensiuni mici care permite unui website recunoasterea unui browser. Browser-ul va fi recunoscut de webserver pana cand cookie-ul expira sau este sters.
Cookie-urile stocheaza informatii ce vizeaza imbunatatirea experientei utilizatorului (setarile limbii, pastrarea unui user logat intr-un cont de webmail, pastrarea produselor in cosul de cumparaturi etc).

Ce cookie-uri foloseste site-ul EmilDavid.ro?
Termen de expirare pentru cookie-urile folosite – în cea mai mare parte, datele reținute de cookie-uri expiră în aceeași sesiune de accesare a website-ului sau maxim după câteva zile, însă pot exista și unele fișiere de tip cookie care persistă și în jur de 2 ani și chiar peste această perioadă, însă acele date (care pot avea și un caracter personal) nu sunt accesibile administratorilor/utilizatorilor website-ului, ele având o utilizare automată.
– Cookie-uri esențiale și de performanță
Aceste cookie-uri sunt indispensabile pentru utilizarea site-ului și nu pot fi oprite. Ele sunt de obicei stabilite doar ca răspuns la acțiunile făcute de utilizator, cum ar fi setarea preferințelor de confidențialitate, autentificare sau completarea formularelor. Cookie-uri de funcționalitate permit unui site să îşi amintească informaţii care se modifică după modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dvs. preferată sau regiunea în care vă aflaţi.
Puteți seta browser-ul pentru a bloca sau să vă alerteze cu privire la aceste cookie-uri, dar unele părți ale site-ului nu vor funcționa atunci. Aceste cookie-uri nu stochează informații personale de identificare.

Denumire: PHPSESSID, __atrfs, __atuvc, __atuvs, _lscache_vary, tab_index, wordpress_logged_in_e85736939a00a6734c9481dfc55b99fe, wordpress_sec_e85736939a00a6734c9481dfc55b99fe, wordpress_test_cookie, wp-settings-1, wp-settings-time-1
Furnizor: site emildavid.ro
Scop: Păstrează starea sesiunii utilizatorilor între solicitările de pagină
Expirare: sesiune/câteva zile/ani

Denumire: 1P_JAR, ANID, CONSENT, NID
Furnizor: site google.com
Scop: Păstrează starea sesiunii utilizatorilor între solicitările de pagină
Expirare: sesiune/câteva zile/ani

– Cookie-uri de analiză și trafic
Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru. Ele ne ajută să stim care pagini sunt cele mai populare și să vedem modul în care vizitatorii navighează în site.
Toate informatiile colectate de aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Dacă nu permiteți prezența acestor cookie-uri nu vom ști când ați vizitat site-ul nostru, și nu vom fi în măsură să-i monitorizăm performanța.

Denumire: 1P_JAR, CONSENT
Furnizor: site gstatic.com
Scop: Analiză și trafic utilizatori
Expirare: sesiune/câteva zile/ani

– Cookie-uri de social-media
Aceste cookie-uri sunt plasate de către aplicațiile de social media integrate în site-ul nostru (de ex.
Facebook) și permit partajarea informației din site-ul nostru cu prietenii dv din rețelele de socializare.
Aceste fișiere de tip cookie nu sunt controlate de către noi și nu avem acces la ele.
Dacă nu permiteți acest tip de cookie este posibil să nu puteți folosi funcția din site de partajare a informației pe rețelele de socializare.

Denumire: datr, dpr, fr, locale, sb, wd
Furnizor: site facebook.com
Scop: Analiză utilizatori si functii social-media
Expirare: sesiune/câteva zile/ani

Denumire: loc, na_id, na_tc, ouid, ssc, uid, uvc, xtc
Furnizor: site addthis.com
Scop: Analiză utilizatori si functii social-media
Expirare: sesiune/câteva zile/ani

– Cookie-uri de publicitate
Cookie-uri publicitare și de targetare sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.

Denumire: _gcl_au
Furnizor: site google.com
Scop: Functii de adsense, publicitate
Expirare: sesiune/câteva zile/ani

Mai jos, sunt cateva sfaturi care va pot asigura navigarea fara griji cu ajutorul cookie-urilor:
Puteti particulariza setarile browser-ului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a crea un nivel confortabil al securitatii utilizarii cookie-urilor.
Puteti seta termene de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
Puteti lua in considerare setarea browser-ului pentru a sterge datele de navigare de fiecare data cand inchideti browser-ul.
Asigurati-va ca browser-ul este mereu updatat.
Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate atata timp cat doriti sa accesati diverse site-uri de pe Internet, atat locale, cat si internationale. Important este intelegerea modului in care acestea functioneaza si opereaza, a beneficiilor pe care le aduc si a intrebuintarilor lor in ceea ce priveste imbunatatirea experientei de navigare a utilizatorilor.

Pot opri modulele de cookie-uri?
Refuzul de a primi cookie-uri poate determina ca anumite site-uri sa nu poata fi accesate sau utilizarea lor sa fie dificila. De asemenea, o astfel de optiune nu garanteaza faptul ca nu veti mai fi receptorul mesajelor de publicitate online.
Browserele actuale permit posibilitatea de a seta sau dezactiva cookie-urile. In general, pentru a face aceste schimbari, puteti accesa rubrica ”optiuni” sau ”preferinte” din browser-ul pe care-l utilizati.

Responsabilul cu protectia datelor
Pentru site-ul EmilDavid.ro exista permanent un responsabil privind protectia datelor in ceea ce priveste toate aspectele legate de protectia datelor cu caracter personal, iar dvs. puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contacta responsabilul cu protectia datelor este: contact@emildavid.ro

Consimtamantul dv privind utilizarea cookies
Odata ce ati accesat site-ul nostru veti fi intampinat de un mesaj prin care vi se va cere consimtamantul in acord cu dispozitiile legale aplicabile cu privire la categoriile de cookie-uri pe care veti fi sau nu de acord sa le folosim pe durata vizitei dvs. pe site-ul nostru. De asemenea, este important de retinut ca prin consimtamantul dat in sensul utilizarii cookie-ului/urilor respectiv/e veti fi de acord si cu stocarea in conditii de siguranta a informatiilor colectate de cookie-ul/-urile cu care ati fost de acord.
Pana la momentul la care procesul de accept/refuz pentru utilizarea cookie-urilor nu este finalizat niciun cookie nu va fi utilizat de site-ul nostru, cu exceptia cookie-urilor in lipsa carora site-ul nu poate functiona.
Precizam ca oricand veti avea posibilitatea sa blocati rularea cookie-urilor asa cum veti vedea mai jos, dar si posibilitatea de a sterge informatiile colectate de cookie-uri.

Autoritatea Nationala de Supravegherea a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal
AVERTIZARE! Va rugam sa va exersati cu intelepciune drepturile si sa retineti ca abuzul de drepturi va poate atrage raspunderea.
Datele de contact ale autoritatii nationale de protectie a datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

Mai jos, sunt cateva sfaturi care va pot asigura navigarea fara griji cu ajutorul cookie-urilor:
Puteti particulariza setarile browser-ului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a crea un nivel confortabil al securitatii utilizarii cookie-urilor.
Puteti seta termene de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
Puteti lua in considerare setarea browser-ului pentru a sterge datele de navigare de fiecare data cand inchideti browser-ul.
Asigurati-va ca browser-ul este mereu updatat.
Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate atata timp cat doriti sa accesati diverse site-uri de pe Internet, atat locale, cat si internationale. Important este intelegerea modului in care acestea functioneaza si opereaza, a beneficiilor pe care le aduc si a intrebuintarilor lor in ceea ce priveste imbunatatirea experientei de navigare a utilizatorilor.

Pot opri modulele de cookie-uri?
Refuzul de a primi cookie-uri poate determina ca anumite site-uri sa nu poata fi accesate sau utilizarea lor sa fie dificila. De asemenea, o astfel de optiune nu garanteaza faptul ca nu veti mai fi receptorul mesajelor de publicitate online.
Browserele actuale permit posibilitatea de a seta sau dezactiva cookie-urile. In general, pentru a face aceste schimbari, puteti accesa rubrica ”optiuni” sau ”preferinte” din browser-ul pe care-l utilizati.

Informatii suplimentare si sfaturi tehnice, gasiti accesand site-urile oficiale:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Sau

Microsoft Cookies guide
All About Cookies

Va multumim ca utilizati site-ul EmilDavid.ro si va rugam sa retineti ca, prin utilizarea acestui website, sunteti de acord cu folosirea de catre noi a cookie-urilor, asa cum este descrisa in Politica de cookies a site-ului EmilDavid.ro

POLITICA SITE-ULUI EMILDAVID.RO
Termeni generali
Termenii si conditiile de utilizare a site-ului EmilDavid.ro (denumite in continuare “Termeni si Conditii”) stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa acest site (denumit in continuare “site”sau/si “portal de vanzari online”), ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite in continuare “Serviciile EmilDavid.ro”) si are valoarea unei conventii incheiate intre EmilDavid.ro EmilDavid.ro (denumita in continuare site-ul/portalul de vanzari online EmilDavid.ro), in calitatea sa de detinator si administrator al Site-ului si de furnizor al Serviciilor EmilDavid.ro si orice persoana, in orice calitate, care viziteaza ori acceseaza EmilDavid.ro sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciile EmilDavid.ro (denumita in continuare “Utilizator”).

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acestea si/sau utilizarea Serviciilor EmilDavid.ro, precum si a oricarui component al acestuia constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.

Nota de informare privind protectia datelor personale
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, EmilDavid.ro va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre Utilizatori. Utilizatorii sunt informati ca datele personale furnizate de catre ei sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre EmilDavid.ro a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri si servicii, a serviciilor de reclama marketing si publicitate si a serviciilor de statistica. La optiunea Utilizatorilor ei furnizeaza unele date personale ale lor pentru a isi crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciile oferite de catre EmilDavid.ro. In momentul crearii contului Utilizatorii au posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Serviciile EmilDavid.ro si prin bifarea casutei corespunzatoare pe pagina de creare a contului. Utilizatorii inteleg si sunt de acord ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciile EmilDavid.ro. Pentru exercitarea acestor drepturi Utilizatorii pot face o cerere in scris cu cerinta lor, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa contact@emildavid.ro.

Materialele si informatiile accesibile prin intermediul Site-ului
Continutul, design-ul, elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si/sau catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc) apartin EmilDavid.ro si reprezinta Continutul Site-ului. Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale prin afisare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afisare a unei pagini web si/sau prin imprimare/descarcare, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective. Orice utilizare a Continutului Site-ului de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al EmilDavid.ro si in conditiile stabilite in mod exclusiv de catre EmilDavid.ro. Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata, facuta pe un site de internet sau in orice alta parte, a Continutului Site-ului sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal si necomercial. EmilDavid.ro isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a Continutului Site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute la adresa contact@emildavid.ro. Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in nici un mod raspunderea EmilDavid.ro, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Limitarea raspunderii
EmilDavid.ro nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe Site, pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii Site-ului. EmilDavid.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Cu toate acestea, EmilDavid.ro nu este responsabila pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de catre partenerii EmilDavid.ro si/sau de catre Utilizatori precum si pentru corectitudinea si exactitatea acestor informatii. In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere pe EmilDavid.ro pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului. Pentru caz de forta majora, EmilDavid.ro si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al EmilDavid.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure pe EmilDavid.ro si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciilor EmilDavid.ro sau orice alt aspect relationat Serviciilor EmilDavid.ro

Modificarea Termenilor si Conditiilor
EmilDavid.ro are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii Site-urilor prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de EmilDavid.ro, ori prin accesarea Site-ului, intervenita oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciilor EmilDavid.ro

Legea aplicabila. Litigii
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului si al site-ului EmilDavid.ro, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Suceava.