Aug.22

Aplicație pentru mobil pentru evaluarea logopedică

Aplicație pentru mobil pentru evaluarea logopedică

Link download aplicație aici, update 10 august 2023 (salvare rezultate în format PDF și grafic privind evoluția/regresul sau stagnarea în procesul intervenției terapeutice) – aplicație mobil Android pentru evaluarea logopedică a limbajului și comunicării sau scanați codul din imagine

Instrument digital eficient pentru logopezi , pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a limbajului și comunicării la copii.

Aplicația gratuită pentru telefoane/tablete denumită generic ”EVALUARE LIMBAJ COMUNICARE” reprezintă, în esență, un chestionar digital structurat pe patru arii reprezentative din punct de vedere al evaluării și intervenției de natură logopedică, care conțin, împreună, 170 de itemi sau competențe vizate privind nivelul dezvoltării limbajului oral și scris-citit. Completarea chestionarului este deosebit de facilă și are la bază datele obținute în urma aplicării unor teste/probe specifice diagnozei logopedice, precum și anamneza și interviurile structurate aplicare părinților/aparținătorilor, educatorilor și învățătorilor/profesiorilor. Comportamentele lingvistice evaluate sunt notate cu 0 puncte pentru cele absente, 1 punct pentru cele în curs de formare și două puncte pentru competențele consolidate, cele prezente uzual în viața de zi cu zi a elevului examinat.

Rezultatele înregistrate în urma completării Chestionarului digital al aplicației sunt calculate instant (un rezultat general cumulativ pentru toate ariile, dar și punctaje specifice fiecărei arii evaluată în parte), și, în urma unor evaluări consecutive pentru același elev/copil, se elaborează un grafic de evoluție, stagnare sau regres în urma aplicării programelor de intervenție.

”EVALUARE LIMBAJ COMUNICARE”

Aplicația conține chestionare digitalizate ce permit înregistrarea rapidă și facilă a datelor elevilor (obținute în urma aplicării unor teste/probe specifice diagnosticării de natură logopedică), precum și prelucrarea instant a rezultatelor (sub formă de punctaj), iar datele cuprinse în fișe dedicate fiecărui elev evaluat sunt păstrate și descărcate în format PDF, facilitând semnificativ monitorizarea precisă a parcursului dezvoltării elevilor în procesul educațional și recuperativ-compensatoriu. Prin aplicarea acestui instrument unitar de evaluare logopedică inițială, precum și pe parcursul anului școlar, sporește eficiența procesului recuperator-compensatoriu desfășurat de către profesorii terapeuți, existând în mod permanent (sub formă de fișiere PDF ușor de transmis și analizat de către orice specialist) o bază de date/fișă digitală personalizată pentru fiecare elev evaluat, date care pot fi păstrate într-o bază de date comună a unității de învățământ (online eventual), putând fi accesate oricând de către specialiștii unei echipe multidisciplinare. De asemenea, fiind vorba de o evaluare formativă deosebit de detaliată și precisă, aplicația poate fi considerată și un ghid de îndrumare/orientare în cadrul demersurilor terapeutice, fiind ușor de evidențiat progresul, stagnarea sau regresul pe baza punctajului înregistrat de către elevi. De asemenea, sunt evidențiate și ariile unde se identifică carențe în evoluție și deficiențe în dezvoltarea personalității elevilor cu CES în ceea ce privește modul de asimilarea a cunoștințelor și de formare a abilităților/competențelor limbajului și comunicării.

Active Minds Education

AVANTAJELE APLICAȚIEI – aspecte care o pot recomanda ca instrument unitar de evaluare logopedică complexă în toate școlile speciale și centrele de resurse educaționale:
1. Instrument digital – ușor de instalat și utilizat/completat pe orice telefon sau tabletă, oricând la dispoziție, cu rezultate (chestionare și grafice) ușor de salvat și păstrat în format PDF, față de chestionarele prezente completate pe foi, păstrate în dosare, presupunând deplasare pentru accesarea lor sau modalități greoaie de păstrare și mobilitate;
2. Instrument de evaluare logopedică comprehensiv – structurat pe 4 arii, fiecare cu mai multe subarii (Abilitățile generale ale limbajului, Pihomotricitate și Percepție, Abilități de limbaj oral, Abilități de limbaj scris-citit), cu un total de 170 de itemi sau competențe reprezentative, esențiale, pentru o evaluare din perspectiva învățământului special;
3. Scorare instant (imediat în urma completării chestionarului digital), fără erori, cu rezultate afișate atât cumulativ pentru toate ariile (un rezultat general), precum și pentru fiecare arie vizată în parte, fiind evidențiate comportamentele lingvistice absente, în formare sau însușite deja;
4. Fișă de progres – se înregistrează progresul/stagnarea/regresul în urma intervenției recuperator-compensatorii, sub formă de grafic digital;
5. Chestionarul digital completat, precum și rezultatele, sunt salvate facil în format PDF, putând fi analizate sau puse oricând la dispoziția altor specialiști (pluri- și multidisciplinaritate) prin email sau alte modalități de transfer între dispozitivele mobile;
6. Aplicația reprezintă un instrument digitalizat de evaluare elaborat pe baza scalelor de cuantificare a nivelului de dezvoltare a comportamentelor privind limbajul și comunicarea elaborate de specialiști teoriticieni și practicieni din domeniile psihologiei și educației, în timp;
7. Aplicația se constituie și ca un autentic ghid curricular pentru elaborarea/optimizarea programelor de intervenție personalizată (P.I.P.), deoarece indică precis competențele esențiale absente sau prezente, orientând astfel modul de selecție a conținuturilor (curricula) și a strategiilor metodice de recuperare-compensare.

Aplicația se poate descărca gratuit prin scanarea cu telefonul/tableta a codului QR din imagine atașată acestui mesaj. Poate apărea un eventual mesaj de avertizare la descărcare, deoarece nu este listată în pagina de aplicații Google Play, dar poate fi instalată în deplină siguranță.

Pentru orice detalii și completări este o adresa de e-mail la dispoziție: contact@emildavid.ro

M.Ed. Emil David – profesor terapeut

Aplicație pentru mobil pentru evaluarea logopedică complexă

Personale,Psihologie
Recomandati articolul:
  • facebook
  • twitter
  • gplus

Despre emildavid

SERVICII SPECIALIZATE: coordonator de proiecte si reprezentant firme de specialitate, domeniile IT, marketing si web design, experienta din anul 2004 - servicii de promovare online pentru turism, precum si pentru alte domenii de activitate (portaluri specializate si campanii de promovare prin social-media: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Google Plus etc); realizare site-uri si magazine online e-commerce Suceava; fotografii profesioniste cu aparatura DSRL; studii de impact & consultanta pentru dosare clasificare pensiuni/hoteluri; materiale promotionale Suceava, carti de vizita, pliante, CD de prezentare.
100% profesionalism reprezinta 100% reusita !

Comentarii(2)

  1. Mircea B.
    268 days inainte

    Este gratuită aplicația? Mulțumesc!

Lasati un comentariu

Verificare *Captcha loading...

Comment