Aug.25

Aplicație pentru mobil pentru evaluarea competențelor copiilor cu CES

Aplicație pentru mobil pentru evaluarea competențelor copiilor cu CES

Link download aplicație aici, update 20 august 2023 (salvare rezultate în format PDF și grafic privind evoluția/regresul sau stagnarea în procesul intervenției terapeutice) – aplicație mobil Android care facilitează identificarea nivelului de însușire a competențelor elevilor cu CES din învățământul special sau scanați codul din imagine

Instrument digital eficient pentru profesorii terapeuți din învățământul special , pentru facilitarea evaluării privind gradul însușirii competențelor la elevi.

Aplicația gratuită pentru telefoane/tablete denumită generic ”INVENTARUL COMPETENȚELOR ESENȚIALE” reprezintă un instrument digitalizat inovativ și modern de evaluare formativă, constând într-un set de chestionare tip grilă (elaborarea itemilor chestionarelor are la bază, în manieră comprehensivă, toate obiectivele educaționale și conținuturile vizate în programele aprobate din învățământul special, inclusiv OMEN 3.622/2018). Aplicația facilitează identificarea nivelului de însușire a competențelor elevilor cu CES din învățământul special printr-o evaluare formativă care țintește toate ariile de interes – senzații, percepții și reprezentări, psihomotricitate, gândire, emoții, autocontrol și comportament social. Competențele evaluate sunt notate cu 0 puncte pentru cele absente, 1 punct pentru cele în curs de formare și două puncte pentru competențele consolidate, cele prezente uzual în viața de zi cu zi a elevului examinat.

Aplicația conține 4 chestionare adaptate formatului digital, cu afișarea instant a rezultatelor imediat după completare (prin bifarea unui răspuns corespunzător în cadrul chestionarelor de tip grilă prezente pe ecranul telefonului/tabletei). Prin aceste chestionare digitalizate se facilitează colectarea, procesarea și păstrarea datelor privind nivelul de dezvoltare generală și competențele absente/prezente ale copiilor evaluați, pe diferite niveluri de vârstă, școlarizare și grad de deficiență (clasele 0-IV și V-XII din învățământul special, dizabilități de nivel sever, mediu sau ușor). La baza structurii instrumentului de evaluare stau toate competențele, obiectivele și conținuturile specificate în Programa învățământului special – OMEN 3622/2018 cu actualizările din 2021, respectiv cele pentru învățământul special profesional.

”INVENTARUL COMPETENȚELOR ESENȚIALE”

Aplicația conține chestionare digitalizate ce permit înregistrarea rapidă și facilă a datelor elevilor (obținute în urma aplicării unor teste/probe specifice diagnosticării de natură psihologică/psihopedagogică/logopedică), precum și prelucrarea instant a rezultatelor (sub formă de punctaj), iar datele cuprinse în fișe dedicate fiecărui elev evaluat sunt păstrate și descărcate în format PDF, facilitând semnificativ monitorizarea precisă a parcursului dezvoltării elevilor în procesul educațional și recuperativ-compensatoriu, realizându-se astfel o evaluare formativă autentică, precisă și dinamică. Prin aplicarea acestui instrument unitar de evaluare inițială, precum și pe parcursul anului școlar, sporește eficiența procesului recuperator-compensatoriu desfășurat de către profesorii terapeuți, existând în mod permanent (sub formă de fișiere PDF ușor de transmis și analizat de către orice specialist) o bază de date/fișă digitală personalizată pentru fiecare elev evaluat, date care pot fi păstrate într-o bază de date comună a unității de învățământ (online eventual), putând fi accesate oricând de către specialiștii unei echipe multidisciplinare sau de către reprezentanții inspectoratelor școlare ori ARACIP. De asemenea, fiind vorba de o evaluare formativă deosebit de detaliată și precisă, aplicația poate fi considerată și un ghid de îndrumare/orientare în cadrul demersurilor terapeutice, fiind ușor de evidențiat progresul, stagnarea sau regresul pe baza punctajului înregistrat de către elevi. De asemenea, sunt evidențiate și ariile unde se identifică carențe în evoluție și deficiențe în dezvoltarea personalității elevilor cu CES în ceea ce privește modul de asimilarea a cunoștințelor și de formare a abilităților/competențelor esențiale subordonate scopului final al procesului instructiv educativ, acela al adaptării și integrării socio-profesionale ulterioare a elevilor.

Active Minds Education

AVANTAJELE APLICAȚIEI – aspecte care o pot recomanda ca instrument unitar de evaluare psihopedagogică în toate școlile speciale și centrele de resurse educaționale:
1. Instrument digital – ușor de instalat și utilizat/completat pe orice telefon sau tabletă, oricând la dispoziție, cu rezultate (chestionare și grafice) ușor de salvat și păstrat în format PDF, față de chestionarele prezente completate pe foi, păstrate în dosare, presupunând deplasare pentru accesarea lor sau modalități greoaie de păstrare și mobilitate;
2. Instrument de evaluare prihopedagogică comprehensiv – structurat pe toate ariile de dezvoltare, fiecare cu mai multe subarii (senzații, percepții și reprezentări, psihomotricitate, gândire, emoții, autocontrol și comportament social), vizându-se toate competențele reprezentative, esențiale, pentru o evaluare din perspectiva învățământului special;
3. Scorare instant (imediat în urma completării chestionarului digital), fără erori, cu rezultate afișate atât cumulativ pentru toate ariile (un rezultat general), precum și pentru fiecare arie vizată în parte, fiind evidențiate comportamentele lingvistice absente, în formare sau însușite deja;
4. Fișă de progres – se înregistrează progresul/stagnarea/regresul în urma intervenției recuperator-compensatorii, sub formă de grafic digital;
5. Chestionarul digital completat, precum și rezultatele, sunt salvate facil în format PDF, putând fi analizate sau puse oricând la dispoziția altor specialiști (pluri- și multidisciplinaritate) prin email sau alte modalități de transfer între dispozitivele mobile;
6. Aplicația reprezintă un instrument de evaluare digital elaborat pe baza tuturor obiectivelor educaționale și conținuturilor vizate în programele aprobate din învățământul special, inclusiv OMEN 3.622/2018, elaborate de specialiști teoreticieni și practicieni din domeniile psihologiei și educației;
7. Aplicația se constituie și ca un autentic ghid curricular pentru elaborarea/optimizarea programelor de intervenție personalizată (P.I.P.), deoarece indică precis competențele esențiale absente sau prezente, orientând astfel modul de selecție a conținuturilor (curricula) și a strategiilor metodice de recuperare-compensare.

Aplicația se poate descărca gratuit prin scanarea cu telefonul/tableta a codului QR din imagine atașată acestui mesaj. Poate apărea un eventual mesaj de avertizare la descărcare, deoarece nu este listată în pagina de aplicații Google Play, dar poate fi instalată în deplină siguranță.

Pentru orice detalii și completări este o adresa de e-mail la dispoziție: contact@emildavid.ro

M.Ed. Emil David – profesor terapeut

Aplicație pentru mobil pentru evaluarea competențelor elevilor cu CES

Personale,Psihologie
Recomandati articolul:
  • facebook
  • twitter
  • gplus

Despre emildavid

SERVICII SPECIALIZATE: coordonator de proiecte si reprezentant firme de specialitate, domeniile IT, marketing si web design, experienta din anul 2004 - servicii de promovare online pentru turism, precum si pentru alte domenii de activitate (portaluri specializate si campanii de promovare prin social-media: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Google Plus etc); realizare site-uri si magazine online e-commerce Suceava; fotografii profesioniste cu aparatura DSRL; studii de impact & consultanta pentru dosare clasificare pensiuni/hoteluri; materiale promotionale Suceava, carti de vizita, pliante, CD de prezentare.
100% profesionalism reprezinta 100% reusita !

Lasati un comentariu

Verificare *Captcha loading...

Comment